Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Khu dân cư phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý xây dựng thị xã Từ Sơn Địa điểm xây dựng: Phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh