Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Khu đô thị Hanaka Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn Hanaka Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.