Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Tượng đài liệt sĩ phường Ninh Xá

Chủ đầu tư: UBND phường Ninh Xá Địa điểm xây dựng: Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh