Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

UBND xã Tri Phương

Chủ đầu tư: UBND xã Tri Phương Địa điểm: Xã Tri Phương, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh