Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Nhà điều hành Hanaka Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn Hanaka Địa điểm xây dựng: Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh