Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Bệnh viện đa khoa Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Địa điểm xây dựng: Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh