Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Trường mầm non Hanaka Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn Hanaka Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Hanaka, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh