Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 31/01/2019

Nhà ở XH kết hợp DVTM tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong

Địa điểm: Xã Yên Trung, huyện Yên Phong Chủ đầu tư: Công ty TNHH 26-3 Bắc Ninh