Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 08/12/2020

Nhà làm việc khối hành chính huyện (gđ1) – Trụ sở UBND huyện Lạng Giang

Nhà làm việc khối hành chính huyện (gđ1) - Trụ sở UBND huyện Lạng Giang - Phê duyệt dự án vào tháng 10/2020 - Thiết kế bản vẽ thi công tháng 11/2020 - Khởi công vào tháng 01/2021