Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Khu tổ hợp DVTM & Nhà ở thị trấn Phố Mới

Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại Hoàng Minh Địa điểm xây dựng: Xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh