Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Ủy ban nhân dân xã Nội Duệ

Chủ đầu tư: UBND xã Nội Duệ Địa điểm xây dựng: Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh