Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Cổng Tam quan thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn

Chủ đầu tư: Ban quản lý di tích thôn Phúc Tinh Địa điểm xây dựng: Thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn