Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Khách sạn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và thương mại LS Địa điểm xây dựng: Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh