Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 31/01/2019

Chùa Phúc Nguyện

Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh