Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Khu đô thị & khu công nghiệp Thuận Thành 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà đất Shun-far Địa điểm: huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh